Odnawialne źródła energii

Dlaczego warto wybrać instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii?


Ponieważ w długoterminowej perspektywie wykorzystywanie tych zasobów nie wiąże się z deficytem, a ich wykorzystywanie nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Satysfakcja użytkownika jest pewna bez względu na to czy kieruje się on dbałością o środowisko, własnym zyskiem czy też komfortem płynącym z niezależności od dostawcy energii.


Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV raportuje o wzroście instalacji PV w naszym kraju. Według zgromadzonych informacji, w polskim systemie pracuje już ponad 55 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych, z czego w samym 2018 roku zostało przyłączonych ponad 27 000 nowych. Z kolei Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła przygotowała raport na podstawie 6 lat badań swojego segmentu rynku. Prognozuje się, że do końca 2020 roku liczba pracujących pomp ciepła w Polsce może przekroczyć ćwierć miliona.
Nie sposób nie zauważyć, że kreująca się rzeczywistość już w niedługim czasie zmusi nas do zmiany modelu systemu produkcji i dystrybucji energii w Polsce. W tej sytuacji im szybciej zdecydujemy się zasilać nasze gospodarstwa energią płynącą z odnawialnych źródeł tym szybciej zabezpieczymy się przed możliwymi, a wręcz pewnymi wahaniami na rynku

Zastanówmy się jeszcze nad tym jak kształtuje się rynek cen energii w Polsce. Analizując potencjalne zmiany na rynku musimy zwrócić uwagę na bardzo istotne zjawisko jakim jest błędna spirala stawek sieciowych. Wobec rosnących cen energii zakłady przemysłowe coraz częściej decydują się na produkcję energii na własną rękę. Elektrownie w tej sytuacji ograniczają swoją produkcję, przez co firmy obsługujące sieć muszą podnosić swoje stawki, aby pokryć koszty. Z tego powodu coraz więcej osób prywatnych również decyduje się przejść na własną produkcję energii co w dalszym stopniu pogłębia spiralę. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na decyzję o uniezależnieniu się od dostawcy energii jest chaos związany z tworzoną ustawą i niepewność wynikająca z zamrożonych cen energii.
Korzyści przy instalacji korzystających z OZE:
Uniezależnienie się od wyczerpywalnych zasobów i dostawców energii
Brak negatywnego wpływu na środowisko
Szereg funduszy, dofinansowań i niskoprocentowych pożyczek
Spadające ceny elementów instalacji
Większa opłacalność od dotychczasowych systemów
Brak ograniczeń dostępności tych źródeł energii
Możliwe zyski ze sprzedaży energii
Dywersyfikacja źródeł energii w kraju

Przedstawiciel handlowy

Wojciech Krawczyk

601 241 855

w.krawczyk@pamar.ik.pl


Przedstawiciel handlowy

Andrzej Krzempek

601 242 668

a.krzempek@pamar.ik.pl