Pompy ciepła


Energia cieplna może być pobierana z różnych odnawialnych źródeł, takich jak woda, ziemia czy powietrze.


Konstrukcja pompy ciepła sprowadza się do czterech głównych elementów:

wymiennika do pozyskiwania ciepła z otoczenia
sprężarki
wymiennika do oddawania ciepła do instalacji
zaworu rozprężnego

Zasada działania tej prostej konstrukcji opiera się na przekazaniu ciepła pobranego ze strefy o niższej temperaturze (dolne źródło ciepła) do strefy o temperaturze wyższej za pomocą płynnego czynnika roboczego. Pompa ciepła rozpoczyna swą pracę wraz z uruchomieniem sprężarki, która wprawia w ruch czynnik. Parownik umieszczony jest w źródle ciepła o temperaturze wyższej niż temperatura płynu w parowniku, a także od jego temperatury wrzenia. Następuje przepływ ciepła, z otoczenia parownika trafia ona do płynu, czynnik roboczy po odebraniu ciepła zmienia stan skupienia z płynnego na gazowy, stając się nośnikiem energii cieplnej. Gaz trafia do skraplacza, w którym ciepło z czynnika jest przekazywane do płynu w obiegu grzewczym, a sam czynnik po przejściu przez zawór rozprężny jest gotowy do kolejnego cyklu pracy.
To właśnie nieskomplikowana konstrukcja pomp ciepła i korzyści jakie z niej wynikają sprawiają, że taki sposób pozyskiwania energii do ogrzewania wody i pomieszczeń staje się coraz bardziej popularny. Największymi zaletami skłaniającymi do instalacji pompy ciepła są:
Praca pompy ciepła wymaga jedynie niewielkiej ilości energii dostarczanej do sprężarki
Możliwe jest odwrócenie cyklu pracy, dzięki któremu chłodzimy pomieszczenia wyprowadzając ciepło na zewnątrz
Praca pompy ciepła jest zautomatyzowana i bezobsługowa
Czas zwrotu inwestycji wynosi około 5-7 lat, przy jednoczesnej żywotności urządzenia sięgającego kilkadziesiąt lat
Ze względu na proekologiczny charakter inwestycji można korzystać z dofinansowań
W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną stajemy się praktycznie niezależni od zewnętrznych dostaw energii

Przedstawiciel handlowy

Wojciech Krawczyk

601 241 855

w.krawczyk@pamar.ik.pl


Przedstawiciel handlowy

Andrzej Krzempek

601 242 668

a.krzempek@pamar.ik.pl